Ol intervaller (2013-09-03)
Kategori: Träning
Sträcka: 7,07
Sträcka: 7.17 km
Tid: 83:19
Genomsnittlig puls: 168
Maxpuls: 199
Jag har inga kontroller på kartan eftersom jag återanvände en redan inskannad karta.
Men jag ska försöka beskriva var kontroll punkterna! Första respektive sista intervall- delen kom inte med på kartan jag kan nämna att jag bommade en sten och det ser man om man kollar noga.
(Mot sols)
1. Dubbelstenarna under gps spåret
2. Sänkan precis i knixen på gps spåret
3. Målet för första intervallen kraftledningsstolpe
4. Start andra intervallen innan beståndsgränsen mellan höjderna en punkthöjd
5. Stenen i kurvan innan kärret
6. Dubbel stenarna innan det blir lite rött men efter jag gått upp för berget.
7. Målet för andra intervallen. Stenen innan det blir rött
8. Start tredje intervallen. Stenen i vinkeln som är mindre än 90 grader.
9. Branten efter första kärret i den lilla knixen.
10. Dubbel stenarna efter kraftledningen och spetsen på höjden.
11. Mål för den tredje intervallen, innan det blir rött.
Visa kommentarer (0)
 
Ol intervaller (2013-09-03) Ol intervaller (2013-09-03)