Poängorientering 1 (2017-10-05) Poängorientering 1 (2017-10-05)